Skip to main content

بیمه بار چیست؟

مشخصات آگهی:

آگهی رایگان
 • خدمات حمل و نقل
 •   55205113
 • email
 •    تهران تهران
 • 158 بازدید
 • رجائی جنوب، 24متری طالقانی، جنب بازار میوه و تره بار شهرداری

جزییات آگهی

شرایط عمومی بیمه های باربری
فصل اول : کلیات :
ماده 1- اساس قرارداد :
این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد)، تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گذار که مورد قبول بیمه گر واقع نگردیده و همزمان یا قبل از صدور بیمه نامه کتباً به بیمهگذار اعلام شده است جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.
ماده 2- بیمه گر :
بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بر عهده دارد.
ماده 3- بیمه گذار :
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در بیمه نامه می باشد که پوشش بیمه را ابتیاع نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.
ماده 4- ذینفع :
ذینفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در بیمه نامه اعم از بیمه گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به مورد بیمه را دارا می باشد.
ماده 5- مورد بیمه :
مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه می باشد.
ماده 6- انقضای مدت بیمه :
انقضای این بیمه بر اساس شرط 8 کلوز پیوست می باشد، لیکن در مورد حمل غیر دریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط 3/1/8 کلوزهای C، B، A می گردد.
در مورد حمل هوایی 30 روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد.
در مورد حمل زمینی 60 روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد.
مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.
فصل دوم : شرایط :
ماده7- حمل کالا با کشتی طبقه بندی شده :
حمل دریایی مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه بندی شده صورت پذیرد، در غیر این صورت بیمه گذار موظف است مشخصات کشتی یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به بیمه گر اعلام نموده و موافقت بیمه گر را اخذ نماید.چنانچه حمل کالا با کشتی طبق بندی نشده بدون اطلاع بیمه گذار صورت گرفته باشد، بیمه گذار موظف است مراتب را بلافاصله پس از اطلاع به بیمه گر اعلام نموده و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالا با کشتی طبقه بندی نشده را قبول نماید.
ماده 8-وظیفه بیمه گذار در ارائه اطلاعات به بیمه گر :
بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محمولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد بیمه گر اعلام نماید. در غیر این صورت حسب مورد براساس مواد 12 و 13 قانون بیمه خواهد شد.
ماده9- ارزش مورد بیمه :
چنانچه بین بیمه گذار و بیمه گر توافق خاصی صورت نپذیرفته باشد، قیمت مورد بیمه عبارت از مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و عدم النفع موضوع ماده 10 می باشد.
ماده 10- عدم نفع :
میزان عدم نفع این بیمه نامه معادل 10% مجموع قیمت خرید کالا و هزینه حمل آن می باشد، مگر آنکه صریحاً توافق دیگری شده باشد.
ماده 11- کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند :
مسئولیت بیمه گر در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه می شوند، بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن بیش از قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود، مگر آنکه صریحاً توافق دیگری شده باشد.
ماده 12- مواد مخدر :
به موجب این بیمه نامه حمل و نقل مواد مخدر بیمه نمی-شود مگر آنکه:
نام ماده مخدر و کشورهای صادر کننده و وارد کننده آن صریحاً در بیمه نامه قید شده باشد.
پروانه یا گواهی صادر شده از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر به آن کشور وارد می شود دایر بر اینکه ورود محموله به آن کشور مجاز می باشد، یا آنکه پروانه یا گواهی از طرف مرجع صلاحیت دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است دایر براینکه صدور آن محموله به مقصد مندرج در بیمه نامه از طرف کشور گیرنده ماده مخدر تأئید شده است، جزء مدارک خسارت به بیمه گر تسلیم شود.
مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.

تماس با ما:
رجائی جنوب، 24متری طالقانی، جنب بازار میوه و تره بار شهرداری
55205113
http://iranexco.com
 • بیمه بار چیست؟
برچسب ها :

تماس با صاحب آگهی

شماره تماس با صاحب آگهی
55205113
آدرس ایمیل: ایمیل
توجه: هنگام تماس، حتما بگویید از وبسایت (تجارت 98 دات کام) تماس گرفته اید.

جزییات کوتاه آگهی

 • شناسه کاربری: 72
 • شناسه آگهی: 105
 • تلفن: 55205113
 • آدرس ایمیل: email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

آیا شما میخواهید برای محصولات و خدمات خود، آگهی رایگان ارسال کنید؟

تبلیغات خودتان را به سایت تجارت 98 دات کام بسپارید.

ارسال آگهی در تجارت 98