جزییات و تعرفه آگهی های تجارت نود و هشت

5 ستاره

28,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :3 ماه

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:پاک

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 9

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :20

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :35

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت اول

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت

4 ستاره

22,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :3 ماه

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:پاک

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 7

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :18

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :25

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت دوم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت

3 ستاره

16,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :3 ماه

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:1

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 5

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :16

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :15

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت سوم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت

2 ستاره

9,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :3 ماه

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:1

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :12

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :10

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت چهارم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت

1 ستاره

5,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :2 ماه

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:2

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 2

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :8

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :5

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت پنجم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت

آگهی متنی

 

2,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی :3 ماه

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:2

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 0

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :5

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :0

اولویت آگهی در موتور جستجو : تصادفی

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت

آگهی رایگان

 

رایگان

تعداد روزها : 935 روز

مدت زمان اعتبار آگهی :935 روز

میزان تبلیغ اضافی در آگهی شما:5

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 1

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی :5

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی :8

اولویت آگهی در موتور جستجو : اولویت ششم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ارسال آگهی در کانال تلگرام سایت